نقد و بررسی فیلم ۱۹۱۷

«آلفرد اچ. مندس» ایده‌ای را در ذهن نوه‌اش «سم مندس» کاشت که امروز به یکی از بهترین فیلم های ۲۰۱۹ و یکی از برترین آثار جنگی سال‌های اخیر تبدیل شده […]