چگونه در اکسل با استفاده از مقادیر سلول‌ها، برچسب‌های نموداری پویا ایجاد کنیم؟

در مایکروسافت اکسل می‌توانید با پیوند دادن برچسب‌‌های نموداری به مقادیر سلولی، آن‌ها را به برچسب‌های پویا تبدیل کنید. هنگامی‌که داده‌ها تغییر کنند، برچسب نمودارها نیز به‌صورت خودکار به‌روزرسانی خواهند […]