نقد فیلم ابر بارانش گرفته

خطر لو رفتن داستان می‌توانم حدس بزنم ابر بارانش گرفته فیلم چهارم مجید برزگر قرار بوده چه نوع فیلمی از کار دربیاید. از این واژگان دستمالی‌شده‌ی «درآمده» و «درنیامده» که […]