بهترین مستند های قرن بیست و یکم

بهترین مستندها آن‌هایی هستند که از ناعدالتی‌های سیاسی و اجتماعی پرده برداشته، یادآور تاریخ هستند، درباره‌ی عمکلرد دنیا و سیاره‌‌مان به ما می‌گویند، از ناشناخته‌های دنیا می‌گویند و نسبت به […]