بر اساس شواهد جدید تشخیص زودهنگام سرطان‌های بی‌ضرر چندان مفید نخواهد بود

امروزه انجام آزمایشات و غربال‌گری‌های معمول، جان بسیاری از مردم در سراسر جهان را نجات می‌دهد. اما تشخیص زودهنگام سلول‌های غیرطبیعی همواره پدیده مثبتی به‌شمار نمی‌رود. کلیه سلول‌های سرطانی دارای […]