نامزدهای جوایز انجمن کارگردانان آمریکا معرفی شدند

بونگ جون-هو برای کارگردانی فیلم سینمایی «انگل» (Parasite)، سم مندس برای کارگردانی فیلم سینمایی «۱۹۱۷» (۱۹۱۷)، مارتین اسکورسیزی برای کارگردانی فیلم سینمایی «مرد ایرلندی» (The Irishman)، کوئنتین تارانتینو برای کارگردانی […]