الکسای ایرانی توسط وزارت ارتباطات راه اندازی می‌شود؛ چالش جدید برای کسب و کارهای اینترنتی در راه است!

موضوع رتبه‌بندی سایت‌های ایرانی و یا در اصطلاح عامیانه آن یعنی الکسای ایرانی چند سالی است که به موضوع چالش برانگیزی تبدیل شده و واکنش‌های زیادی را به همراه داشته […]